Geschiedenis

Sensei Bruers begon als leerling karateka in 1972 bij Sportschool P.van de Polder in de dojo in Tilburg. Hij trainde hier gedurende tien jaar het Kyokushinkai karate. Hierna werd het tijd voor Sensei Bruers om zelf les te gaan geven in Goirle. Ook zijn zoon begon in die tijd mee te trainen. Vanwege het feit dat er geen geschikt onderkomen was, vonden de trainingen altijd buiten plaats. Steeds meer vrienden van zijn zoon vroegen om mee te mogen doen en sloten zich aan bij de trainingen. Omdat het weer niet altijd meezat besloot Sensei Bruers dat er toch gezocht moest gaan worden naar een passende dojo om de trainingen voort te zetten.

In 1984 werd er een geschikte zaal gevonden. In de Frankenhal in Goirle werden twee keer per week karatetrainingen gegeven. Twee jaar later is Sportschool Bruers begonnen aan de eerste full-contact wedstrijden onder auspiciën van de IBF. In 1992 werd het aantal leerlingen zo groot, dat Sensei Bruers het niet meer alleen kon redden. De Stichting Sportschool Bruers werd opgericht en er kwam een bestuur van 5 personen.

Sensei Bruers ,Sensei van Riel, Ad v. Klynenbreugel Mattie Hogendoorn en Peter. Roelen.

Er waren tussen de 40 en 50 leden bij de sportschool aangesloten en actief. De school kreeg een zeer goede naam in Goirle, en het ledenaantal groeide op een moment uit tot bijna 100. Vooral het aantal jeugdleden was groot. Er werden regelmatig kinderen met een slechte motoriek door fysiotherapeuten doorgestuurd naar de sportschool. De reden hiervoor was dat onze trainingen daar een positieve invloed op hadden. De doelstelling van de stichting is ook om de jeugd de kans te geven om op een goedkope manier te kunnen sporten. Vandaar dat SSB altijd een lage contributie heeft gevraagd.

Door de jaren heen werd er deelgenomen aan vele full-contact wedstrijden. Hierbij hebben de karateka’s vele podiumprijzen behaald. Waaronder een aantal Nederlands Kampioenen IBF. Ook werden er veel wedstrijden gedaan in een andere stijl onder andere: semi-contact Karate en PKA wedstrijdenInmiddels zijn er meerdere leerlingen die de 1e Dan hebben behaald en de lessen mee verzorgen. Jaarlijks organiseert SSB wedstrijden. Deze wedstrijden vallen onder het All-Style Karate, zodat er verschillende stijlen Karate aan kunnen deelnemen. Aan deze nationale wedstrijden nemen jaarlijks een 100-tal Karateka deel met de stijlen Kyokushin, Ashi-Hara, Taekwondo, Oyama Karate , Goju Kai en Kick Boxen.

In 2003 is de Stichting uitgebreid met een tweede sport: Boksen. De lessen worden verzorgd door een ervaren bokser: Ramsey, Corne en Stefan
Er zijn boksers die twee maal per week komen trainen.

 

Alle twee de disciplines worden tot op heden verzorgd onder leiding van kundige trainers.


Naast de reguliere trainingen worden door de sportschool diverse activiteiten ontplooid zoals: centrale trainingen, wedstrijden, jeugdkamp en diverse uitstapjes.

Zoals de Strandtraining bij 't Zand in Alhen ( maart 2017 ) samen met Dojo Renshu

top