Etiquette Dojo

 1. Iedereen dient onderstaande regels stipt na te leven. Willen we in een gedisciplineerde sport, wat karate nu eenmaal is, iets bereiken, dan wordt er een beroep op zelfdiscipline en respect voor de ander gedaan Zelfdiscipline, geduld, sportiviteit en een goed motivatie zijn vereist.
 2. Bij het betreden van de sportschool groet iedereen met een duidelijke  OSU (uitgesproken als ‘OESH’). Dit is de budo groet en houdt alle sis. Bv: ik begrijp het, dank u wel, goedendag enzo.
 3. Bij het betreden en verlaten van de kleedkamers groet iedereen met een duidelijke ‘OSU’.
 4. Bij het betreden en verlaten van de dojo groet iedereen met een duidelijke ‘OSU’.
 5. Bij het betreden van de dojo na de groet Osu, groet men ook de Chinden (tempel), door een beleefde buiging te maken met het bovenlichaam en hoofd, doch recht vooruit blijven kijken.
 6. Bij het betreden van de dojo als de les gaat beginnen direct in Zazen gaan zitten recht achter en naast elkaar, de hoogste kyu graadhouders voorop, zwijgend.
 7. Als de les begonnen is gaat niemand meer weg zonder dat te vragen.
 8. Als iemand te laat in les komt gaat hij met het gezicht naar de muur in Zazen zitten met de ogen dicht, totdat de Shihan/Sensei hem gebiedt mee te doen. Dit geldt voor alle graden ook dangraden.
 9. Men gaat op tijd naar de kleedkamer en op teken van de Sensei direct in de dojo in Zazen zitten.
 10. Als een hogere band iets zegt tegen een lagere band wordt er niet geredeneerd maar geluisterd en oesh geantwoord.
 11. Tijdens de lessen houdt iedereen zijn mond dicht behalve als er iets wordt gevraagd en dan alleen “oesh” en indien niet begrepen “dame” als het gezegde niet is begrepen.
 12. Een zwarte bandhouder wordt tijdens de les altijd met Sensei aangesproken. De hoofdleraar met Shinan. Iemand die tijdens de training als hulpleraar fungeert spreek je aan met Sempai, ongeacht zijn graduatie. 
 13. Als de les is afgelopen en de leraar zegt Zazen wordt er snel gereageerd en gaat iedereen weer zitten als bij het begin van de les. Na het afgroeten blijft iedereen zitten totdat de leraar een teken geeft om de dojo te verlaten, dat gebeurt ordelijk zonder dringen en met OSU en met de buiging als bij het binnenkomen , maar dan, na de buiging achteruit de zaal verlatend.
 14. Betreden en verlaten kleedkamer, sportschool zoals boven vermeld met een duidelijke oesh.
 15. Een witte schone karati, schone handen, voeten en haar, rein lichaam en kort geknipte nagels zijn een eis voor deelname aan de les.
 16. Het dragen van kettingen, ringen, horloges en andere sierraden zijn tijdens de les verboden.
 17. De les zal stipt op afgesproken tijd beginnen. Wie de laatste les van die dag op de afgesproken eindtijd wenst te verlaten kan dit vragen en dan gaan, dus ook als anderen de les nog verlengen.
 18. Men bezoekt de les welke voor zijn of haar leeftijd is vastgesteld door de Sensei, tenzij speciale toestemming is gegeven dor de Shinan of de Sensei die de les leidt.
 19. Voor deelname aan het examen wordt verwacht dat er minimaal 3 lessen per maand worden gevolgd, tenzij verhinderd door overmacht, waarvan dan tijdig aan de Shinan of de lesgevende Sensei wordt kennis gegeven.
 20. Indien mogelijk zal er 2 maal per jaar een examen worden afgelegd, waarvoor een bedrag in rekening wordt gebracht, behalve voor de slip, dit is voor het examen en het diploma.
 21. Na het behalen van de 8e kyu ( gele band), is het dragen van een wit karatepak (karati) verplicht.
 22. De Stichting Sportschool Bruers is niet aansprakelijk voor gestolen en of zoekgeraakte spullen.
 23. Alle sportbeoefening binnen de sportschool is voor eigen risico.
 24. Leden die door middel van buitenissig gedrag binnen of buiten de sportschool, of door niet nakomen van hun verplichtingen aan de Stichting, kunnen door het bestuur geroyeerd worden.
 25. In de sportschool is het roken ten strengste verboden.
top